Miestny úrad, zasadačka č. 208 (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Vajanského nábrežie 3