Zasadačka obecného úradu (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Benice 69, 038 42 Príbovce