Budova Mestskej polície (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)