Obecný úrad - zasadačka (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)