Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)