Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Zasadnutia