Malá zasadacia miestnosť MsÚ (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Zasadnutia