Miestny úrad, kancelária č. 211 (na tomto mieste sa konajú zasadnutia)

Vajanského nábr. 3, Bratislava

Zasadnutia