Volebné obvody

Volebný obvod č. 1 - Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa ulice: 1. mája, ČSA, Majerníková, Mierové námestie, Remata, Prievidzská, Dimitrovová, Krátka, Lipová, Poštová, Pstruhárska, Okružná, Morovnianska cesta, Kvetná, M. Krššákovej, M. Vladovej, M. R. Štefánika, Savina, Športová, Švermová, Mostná sa volí  9 poslancov.

Poslanci

Volebný obvod č. 2 - Volebný obvod č. 2

Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa ulice: 1. mája, 29. augusta, Dimitrovova, Obrancov mieru, Poštová, Ružová, Údernícka, Brigádnicka, Hečkova, Hlboká, Hviezdoslavova, I. Olbrachta, J. L. Bellu, Jánošíková, Kpt. Nálepku, L. Novomeského, Ligetská ,Odbojárov, Robotnícka, Fučíkova, J. Vallu, Liptovská, M. Čulena, Náhradné pole, Šmeralova, Zápotockého, Partizánska, SNP, Potočná,Železničiarska, Banská cesta, I. Krasku, Mlynská, Pekárska, Duklianska, F. Nádaždyho, Námestie baníkov, Cintorínska, Gagarina, Hurbanova, J. Kráľa, Jilemnického, Kremnická, Kunešovská, Pionierov, Ľ. Štúra, Mládežnícka, Parková, Sadová, S. Chalúpku, Školská, Ciglianska, Pod šachtou, Žiarska, Stará cesta, mesto Handlová, sa volí 8 poslancov.

Poslanci

Volebný obvod č. 3 - Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 3 je vytvorený ako jednomandátový z mestskej časti Nová lehota, volí sa 1 poslanec.

Poslanci

Volebný obvod č. 4 - Volebný obvod č.4

Volebný obvod č.4 je vytvorený ako jednomandátový z mestskej časti Morovno, volí sa 1 poslanec.

Poslanci