Mestské zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutia

Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová dňa 29.1.2019.

Zapisovateľky: Marta Kollárová, Simona Mihalusová

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Martin Podoba

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 6

Komisia zvolená na ustanovujúcom MsZ 10. 12. 2018.

Zapisovateľka: Jana Grenčíková st.

Komisia športu

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Paulína Deliová

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu)13

Komisia zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľ: Vladimír Holúbek

Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľka: Ivana Kováčiková

Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku

Zasadnutia

Ustanovený počet členov (vrátane predsedu) 13

Komisia bola zvolená na MsZ Handlová 29.1.2019.

Zapisovateľka: Zuzana Šaláteková

Mestská rada (MR)

Zasadnutia

Mestská rada mesta Handlová (MR) bola zriadená na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve  mesta Handlová (MsZ) dňa 10.12.2018 uznesením č.19 s počtom členov šesť.