Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia