Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

Komisia pre rozpočet a ekonimiku (KOZ 1)

Zasadnutia