Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOZ 5)

Zasadnutia

Komisia pre rozpočet a ekonomiku (KOZ 1)

Zasadnutia

Komisia pre školstvo, šport, kultúru, sociálna veci a zdravotníctvo (KOZ 3)

Zasadnutia

Komisia pre verejný poriadok a sťažnosti (KOZ 4)

Zasadnutia

Komisia pre životné prostredie a dopravu (KOZ 2)

Zasadnutia