Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Finančná komisia

Zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

Uaa

Zasadnutia

Zaniknuté mandáty

Zasadnutia