Ing. arch. Martin Gajdoš poslanec

Volebný obvod: číslo 7
Kandidoval za: SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
Politická príslušnosť: bez politickej príslušnosti
Počet hlasov: 599
Telefón: 0905 202 589
Email:

Účasť na zasadnutiach

2018
2017
2016
2015
2014
  • 15.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie