Ing. Miroslav Kollár MHA poslanec

Volebný obvod: číslo 7
Kandidoval za: Nezávislý kandidát
Politická príslušnosť: Nezávislý kandidát
Počet hlasov: 585
Telefón: 0903 822 949
Email:

Účasť na zasadnutiach

2018
2017
2016
2015
2014
  • 15.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie