Ing. arch. Branislav Kaliský poslanec

Politická príslušnosť:
Email:
 Moj-poslanec.sk
(neaktívny)

Účasť na zasadnutiach

2016
2015
2014
  • 11.12.2014 – Mestské zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie