Radomír Brtáň starosta

Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: 0918461201
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.