Radovan Kolembus poslanec

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 528
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.