Božena Gábelová poslankyňa

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 504

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.