Ivan Seňan ml. starosta

Politická príslušnosť: NEKA

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.