Branislav Tomovič poslanec

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 224

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.