Peter Andrássy poslanec

Politická príslušnosť: MOST - HÍD
Počet hlasov: 169

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.