Ľubica Kolková starostka

Politická príslušnosť: NEKA
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.