Ing. Katarína Šulovská poslankyňa

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 414
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.

Hlasovanie