Ing. arch. Gabriel Drobniak poslanec

Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 345
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.

Hlasovanie