Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019) poslanec

Volebný obvod: číslo 7
Poslanecký klub: Team Vallo za Staré Mesto
Kandidoval za: Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia
Politická príslušnosť: SPOLU - občianska demokracia
Počet hlasov: 1277
Telefón: 0905 770 506
Email:

Účasť na zasadnutiach

2019
2018
  • 18.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – ospravedlnený
  • 12.12.2018 KONAneprítomný
  • 04.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný

Hlasovanie

Informácie:

Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov zanikol mandát poslanca Mgr. Tomáša Dentica vo VO č. 7 dňa 18.10.2019 

Poslanec bol členom orgánov a komisií:

Miestne zastupiteľstvo

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia pre nakladanie s majetkom a financie

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok