Ing. arch. Martin Gajdoš poslanec

Volebný obvod: číslo 7
Poslanecký klub: Staromestský nezávislý klub
Kandidoval za: kandidát bez politickej príslušnosti
Politická príslušnosť: kandidát bez politickej príslušnosti
Počet hlasov: 1007
Telefón: 0905 202 589
Email:

Účasť na zasadnutiach

2020
2019
2018

Hlasovanie