Milan Remšík starosta

Politická príslušnosť: SMER-SD
Email:
Adresa: Benice 95
038 42 Príbovce

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.