Mgr. Zuzana Révayová poslankyňa

Politická príslušnosť: nezávislý kandidát
Počet hlasov: 90
Email:
Adresa: Benice 124

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.

Hlasovanie