Pavol Čech poslanec

Politická príslušnosť: NF
Počet hlasov: 904
Telefón: 0903463022
Email:

Účasť na zasadnutiach

Pre poslanca nie je evidovaná žiadna dochádzka.