Danica Baranovičová poslankyňa

Volebný obvod: 2 - Volebný obvod č. 2
Politická príslušnosť: NEKA
Počet hlasov: 677
Email:

Účasť na zasadnutiach

2020
 • 06.07.2020 – Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou – predsedala
 • 25.06.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 02.06.2020 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 28.05.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 04.05.2020 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – ospravedlnená
 • 30.03.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 02.03.2020 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – neprítomná
 • 27.02.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 04.02.2020 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
2019
 • 12.12.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 05.12.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 18.11.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 31.10.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 07.10.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 26.09.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 02.09.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – ospravedlnená
 • 15.08.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 29.07.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 27.06.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 03.06.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – ospravedlnená
 • 30.05.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 06.05.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 25.04.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 08.04.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 28.02.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 27.02.2019 OŠRprítomná
 • 04.02.2019 – Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov – prítomná
 • 29.01.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
2018
 • 10.12.2018 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná

Hlasovanie