Bc. Alžbeta Orthová poslankyňa

Volebný obvod: 3 - Volebný obvod č. 3
Politická príslušnosť: MOST - HÍD
Počet hlasov: 76
Email:

Účasť na zasadnutiach

2020
 • 03.09.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 25.08.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 03.08.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 25.06.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 02.06.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 28.05.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 25.05.2020 – Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – prítomná
 • 30.03.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 03.03.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 27.02.2020 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 04.02.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 03.02.2020 – Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – prítomná
 • 14.01.2020 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
2019
 • 12.12.2019 – Mestské zastupiteľstvo – ospravedlnená
 • 05.12.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 12.11.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 31.10.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 08.10.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 26.09.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 03.09.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 15.08.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 06.08.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 31.07.2019 – Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – prítomná
 • 27.06.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 04.06.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 30.05.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 07.05.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 25.04.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 28.02.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
 • 11.02.2019 – Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – prítomná
 • 05.02.2019 – Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku – predsedala
 • 29.01.2019 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná
2018
 • 10.12.2018 – Mestské zastupiteľstvo – prítomná

Hlasovanie