Uznesenia

Samospráva zatiaľ nezverejnila žiadne uznesenia.