Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 18: Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 23 Proti: 6 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1