Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 25a: Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 25
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice mesta Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území mesta Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. (s doplnenou smernicou)
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0