Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015
Bod č. 26: Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 3
Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 42 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0