Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.03.2016
Bod č. 6: Rozpočtové opatrenia č. 01/2016

Uznesenie 006/2016: Rozpočtové opatrenia č. 01/2016

Hlasovanie č. 6
Rozpočtové opatrenia č. 01/2016
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0