Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.03.2016
Bod č. 15: Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava

Uznesenie 53/2016: Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava

Uložiť ako PDF
Hlasovanie
Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava A. ruší; B. schvaľuje:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0