Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2016
Bod č. 16: Rôzne: Turnaj o pohár starostov obcí, Športové hry ZMOTU, Kanalizácia, Detský športový deň, Vatra

Uznesenie 023/2016: Turnaj o pohár starostov obcí

Hlasovanie č. 16
Turnaj o pohár starostov obcí
Prítomní: 3 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0