Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 7: Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016

Uznesenie 038/2016: Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016

Hlasovanie č. 7
Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0