Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 12: Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Uznesenie 043/2016: Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Hlasovanie č. 12
Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0