Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 14: Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci

Uznesenie 045/2016: Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci

Hlasovanie č. 14
Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0