Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 15: Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....

Uznesenie 046/2016: Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....

Hlasovanie č. 15
Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0