Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 1: Otvorenie * Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 3
Otvorenie - Megnyitó (Gajdáč PN- MJ)
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 10 Proti: 5 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1