Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 3/2: Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 6
Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 2