Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 3/3: Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 7
Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 5