Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 3: Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 13
Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 1