Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 16: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry

Uznesenie 13/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 takto :

 

1. Divadelné združenie GUnaGU

    Zadunajská cesta 9, 851 01 Bratislava

účel : projekt: GUnaGU 2018                                                                                     11 000,00 €,

Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie

 

2. TICHO a spol.

    Školská 2866/14, 811 07 Bratislava

účel : projekt: Ticho a spol.-nezávislé multidruhové umelecké

          centrum a jeho aktivity                                                                                                  10 000,00 €,

 Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie

 

3. OŽIVENIE KAPITULSKEJ ULICE

    Na vŕšku 4, 811 01 Bratislava        

účel : projekt: Jarné Kapitulské dvory                                                                               800,00 €,

Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie

 

4. AR MUSIC s.r.o.

    Dunajská 40, 811 08 Bratislava

účel : projekt :Zbor Anky Repkovej-Spievanie nás baví                                                                400,00 €.

Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie                             

Hlasovanie č. 28
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0