Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 2: Zloženie sľubu novozvolenej starostky a novozvolených poslancov

Uznesenie 2/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

konštatuje,

že zákonom predpísaný sľub zložili:

 

1.  starostka mestskej časti  –  Zuzana AUFRICHTOVÁ,

 

2.  poslanci miestneho zastupiteľstvaAnna DOJČÁNOVÁ, Tomáš ZIEGLER, Vladimír PALKO, Peter OSUSKÝ, Petr SKALNÍK, Boris AŽALTOVIČ, Matej VAGAČ, Halka LEŽOVIČOVÁ, Ľubomír BOHÁČ, Ivan BÚTORA, Jana ŠPANKOVÁ, Miroslav VRÁBEL, Barbora ORÁČOVÁ, Dana KLEINERT, Martina ULIČNÁ, Adam BERKA, Ondrej DOSTÁL, Damask GRUSKA, Tomáš DENTICO, Petra HITKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Juraj MIKULÁŠEK, Viera SATINSKÁ, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ,   Milan REMIŠ.  

Hlasovanie č. 7
Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Prítomní: 25 Neprítomní: 0 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0