Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 6: Voľba predsedov a voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva

Uznesenie 6/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

volí

1.   za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

                          –  Ondreja DOSTÁLA,

 

      za predsedníčku Komisie mandátovej  

                                 – Janu ŠPANKOVÚ,

 

      za predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie

                          –  Tomáša ZIEGLERA,

 

      za predsedníčku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

                                –  Vieru SATINSKÚ,

 

      za predsedu Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie  

                          –   Ľubomíra BOHÁČA,

 

      za predsedníčku Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport

                                 –  Petru HITKOVÚ,

 

      za predsedu Komisie pre dopravu 

                        – Ivana BÚTORU

 

za predsedu Komisie pre manažment verejnej správy  a verejný poriadok

                    – Petra SKALNÍKA,                          

 

     za predsedníčku Komisie pre kultúru  

                               –  Danu KLEINERT.

 

2.  za členov Komisie na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

  - Ondreja DOSTÁLA, Tomáša ZIEGLERA, Milana REMIŠA, Borisa AŽALTOVIČA, Petra   OSUSKÉHO, Miroslava VRÁBELA, Juraja MIKULÁŠEKA, Tomáša DENTICO,  Martina GAJDOŠA;

                              

  za členov Komisie mandátovej:

     -  Janu ŠPANKOVÚ, Martinu ULIČNÚ, Vieru SATINSKÚ, Juraja MIKULÁŠEKA,  Petra SKALNÍKA;

     

     za členov Komisie pre nakladanie s majetkom a financie:

     -  Tomáša ZIEGLERA, Martinu ULIČNÚ, Ondreja DOSTÁLA, Borisa AŽALTOVIČA, Janu ŠPANKOVÚ, Juraja MIKULÁŠEKA, Tomáša DENTICO, Adama BERKU, Petra SKALNÍKA , Martina GAJDOŠA;                                         

     

     za členov Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu:

     - Vieru SATINSKÚ, Martinu ULIČNÚ, Danu KLEINERT, Petru HITKOVÚ, Halku LEŽOVIČOVÚ, Tomáša DENTICO;

   

za členov Komisie  pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie:

      -  Ľubomíra BOHÁČA, Vieru SATINSKÚ, Annu DOJČÁNOVÚ, Martina GAJDOŠA,                                      Milana REMIŠA, Miroslava VRÁBELA, Ivana BÚTORU, Mateja VAGAČA, Adama BERKU;

     

 za členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport:

     -  Petru HITKOVÚ, Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Luciu ĎURIŠ NICHOLSONOVÚ, Danu KLEINERT, Annu DOJČÁNOVÚ;

 

     za členov Komisie pre dopravu:

     -  Ivana BÚTORU, Tomáša ZIEGLERA, Ľubomíra BOHÁČA, Janu ŠPÁNKOVÚ, Barboru ORÁČOVÚ, Martina GAJDOŠA, Milana REMIŠA, Juraja MIKULÁŠEKA, Damaska GRUSKU, Vladimíra PALKA;

 

     za členov Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok:

     - Tomáša DENTICO, Juraja MIKULÁŠEKA, Petra SKALNÍKA, Vladimíra PALKA, Vieru    SATINSKÚ;

 

    za členov Komisie pre kultúru:

    -  Danu KLEINERT, Petra OSUSKÉHO, Halku LEŽOVIČOVÚ, Annu DOJČÁNOVÚ, Adama BERKU, Mateja VAGAČA, Damaska GRUSKU, Borisa AŽALTOVIČA.

Hlasovanie č. 15
Voľba predsedov a voľba členov komisií
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0