Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 9: Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života

Uznesenie 9/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov a obradníčky slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov:

 

 -   Borisa AŽALTOVIČA, Annu DOJČÁNOVÚ, Luciu ĎURIŠ NICHOLSONOVÚ, Juraja MIKULÁŠEKA, Halku LEŽOVIČOVÚ, Martina GAJDOŠA, Vladimíra PALKA,  Petra OSUSKÉHO,  Janu ŠPANKOVÚ, Martinu ULIČNÚ, Mateja VAGAČA.  

Hlasovanie č. 18
Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0